Dòng thời gian

Đền Đồi Ngang và Cậu bé Đồi Ngang

Cậu bé Đồi Ngang thuộc hàng Thập vị Triều Cậu trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu. Tương truyền rằng cậu sống phóng khoảng,...

Thánh gióng là ai ?

Thánh gióng hay còn gọi Phù Đổng Thiên Vương, là một trong bốn vị Tứ bất tử, là 4 vị Thánh bất tử trong...

Chử Đồng Tử – Tiên Dung, Huyền thoại một tình yêu

Chử Đồng Tử – Tiên Dung, những con người không tham danh vọng, không màng phú quý vinh hoa, suốt đời chỉ tìm đến với...

Văn khấn và lễ cúng Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng chạp

Vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch hàng năm, các gia đình thường làm cơm cúng, tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo...

Vì sao gọi tháng 12 âm lịch hàng năm là Tháng Chạp

Tuy nhiên có bao giờ bạn tự hỏi nguồn gốc của từ "Chạp" này là ở đâu ra? Tại sao tháng 12 âm lịch...

Quan tâm tuần qua